Sl

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 вул.Банкова 3, м. Бережани, Тернопільська область, 47501,  04058491@mail.gov.ua

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КУ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ - ДОПОМОГА» БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол № 1-01/2022

від 31.01.2022 року

 

Процедура проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради

 

     І етап конкурсного відбору. Перевірка на знання законодавства України (Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг)  проводиться шляхом складання іспиту.

     Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу, сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або довідку про щеплення 1 дозою вакцини від COVID-19, медичні маски та антисептик для рук.

     Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

     Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по три питання на перевірку знання Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг.

     Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 10.

     Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.    

     При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою Бережанської міської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені у білеті.

     Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.      

     Загальний час для проведення іспиту становить не більше 60 хвилин.

     Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:

 1. п'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Закону України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг, державних стандартів надання соціальних послуг;
 2. чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання вище вказаних нормативно-правових документів;
 3. три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
 4. два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;
 5. один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк;
 6. нуль балів – за невірну відповідь або її відсутність.

     Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання усіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються у відомостях, розроблених секретарем конкурсної комісії на кожного із кандидатів окремо. Де виставляються оцінки на кожне питання екзаменаційного білета. Відомості здаються секретарю конкурсної комісії.

     Оцінювання відповідей здійснюється індивідуально кожним членом конкурсної комісії на засіданні конкурсної комісії шляхом проставлення балів від 0 до 5.

     Кандидати, які в сумі набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

     Кандидати, які не з’явилися для проведення іспиту без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурс.

     Після оцінювання членами конкурсної комісії відповідей, секретар конкурсної комісії заносить результати оцінювання до відомості за додатком 1 та доводить до відома членів комісії результати оцінювання.

     Результати іспиту відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та доводяться до відома кандидатів секретарем конкурсної комісії.

     ІІ етап конкурсного відбору. Оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації.

     Під час проведення презентації кандидатам дозволяється використовувати мультимедійне забезпечення для демонстрації перспективного плану розвитку комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради

     Доповідь має тривати до 30 хв.

     Презентація оцінюється за 5-бальною шкалою:

 1. п’ять балів - кандидатам, за результатами презентації яких виявлено високу професійну компетентність, глибокі знання та уміння необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків директоракомунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради ;
 2. чотири бали - кандидатам, за результатами презентації яких виявлено добру професійна компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків директора комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради;
 3. три бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків директора комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради;
 4. два бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків директора комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради;
 5. один бал - кандидатам, які мають розуміння питань функціонування комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради, однак в процесі презентації не змогли показати належний рівень компетентності для виконання посадових обов’язків директора комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради;
 6. нуль балів - кандидатам, за результатами презентації яких виявлено, що професійна компетентність знання та уміння не забезпечують можливості для виконання посадових обов’язків директора комунальної установи «Бережанський центр надання соціальних послуг - ДОПОМОГА» Бережанської міської ради.

     Кандидати, які не з’явилися для проведення презентації без поважних причин, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

     Після завершення презентації, оцінювання кандидатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально, шляхом відкритого оголошення балів для кожного кандидата, які вносяться секретарем комісії до відомості про результати оцінювання презентації за формою згідно з додатком 2

     У разі, якщо комісією прийнято рішення про проведення таємного оцінювання презентації, кожному члену конкурсної комісії вручається бюлетень, в якому виставляються бали для кожного кандидата. Голова комісії оголошує бали, отримані кожним кандидатом, які вносяться секретарем комісії до відомості.

     Після закінчення часу, відведеного на презентацію, проводиться оцінювання усіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки представленої презентації. Такі оцінки виставляються у відомостях, розроблених секретарем конкурсної комісії на кожного із кандидатів окремо. Відомості здаються секретарю конкурсної комісії.

     Оцінювання відповідей здійснюється індивідуально кожним членом конкурсної комісії на засіданні конкурсної комісії шляхом проставлення балів від 0 до 5.

     Результати оцінювання презентації відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам у порядку, визначеному конкурсною комісією.

     Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання всіх отриманих балів у зведеній відомості за формою згідно з додатком 3 та відображається у протоколі засідання конкурсної комісії.

     Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

     Питання дати проведення ІІ етапу конкурсного відбору вирішується на засіданні комісії 15.02.2022.

Бережанське бюро правової допомоги

БЕРЕЖАНСЬКА ДПІ ГУ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БЕРЕЖАНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА

Захисникам

Адреса і контакти

kg


  Адреса: вул. Банкова, 3, м. Бережани,
Тернопільська область, 47501

Телефон: (03548) 2-14-46

  Факс: (03548) 2-14-37

E-mail: 04058491@mail.gov.ua


Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА