Гаряча лінія (03548) 2-14-16
Sl

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 вул.Банкова 3, м. Бережани, Тернопільська область, 47501,  04058491@mail.gov.ua

БЮДЖЕТ 2018 РІК

 Бережанська міська рада Тернопільської області

VІI скликання   ХІ сесія

 РІШЕННЯ

                                                     від  22   грудня  2017 року                                       №  807

Про міський  бюджет  на 2018 рік

1.Визначити на 2018 рік: 

-  доходи міського бюджету у сумі 76672,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  75072,5 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського  бюджету 1600,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  670,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 76672,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  70772,5 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 5900,0 тис. гривень;

- профіцит  загального фонду міського бюджету у сумі 4300,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4300,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 70772,5 тис. грн. та спеціальному фонду 5900,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  50,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6  до цього рішення.

 5.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 150,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

- компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншими фінансовими установами за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

 - оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплата енергосервісу.

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 485,0 тис. грн. згідно з додатком  № 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Бережанської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в першо-черговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Надати право міському голові  здійснювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів міського бюджету за кодами програмної  класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за погодженням із постійною комісією Бережанської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

11. Надати право фінансовому управлінню Бережанської міської ради:

11.1.  В процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної  класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

11.2. В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, а також кошти передані із загального фонду.

14. Установити, що комунальні підприємства, які належать до комунальної власності Бережанської міської ради та перебувають  на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду міського бюджету частину прибутку (доходу).

Частина прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється комунальними підприємствами, які належать комунальної власності Бережанської міської ради у розмірі 5 відсотків чистого прибутку (доходу) згідно з Положенням про порядок та розміри часток відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності Бережанської міської ради.

Розрахунок частини прибутку (доходу) подається до органів державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) вказані підприємства подають за підсумками 2017 року та щоквартально протягом 2018 року для контролю до виконавчого комітету Бережанської міської ради.

15.  Додатки  № 1-3 і 6-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва.

17.  Рішення вступає в дію з 01.01.2018 року.

   Міський голова                                                                                                           МУЗИЧКА В.Я.

Пояснювальна записка бюджет 2018

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 6

додаток 7

Бережанське бюро правової допомоги

БЕРЕЖАНСЬКА ДПІ ГУ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БЕРЕЖАНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА

Захисникам

Адреса і контакти

kg


  Адреса: вул. Банкова, 3, м. Бережани,
Тернопільська область, 47501

Телефон: (03548) 2-14-46

  Факс: (03548) 2-14-37

E-mail: 04058491@mail.gov.ua


Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА