Sl

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 вул.Банкова 3, м. Бережани, Тернопільська область, 47501,  04058491@mail.gov.ua

Вимоги до оформлення звернень громадян та терміни їх розгляду

     Конституцією України передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

     Окрім того, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

     Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

     Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). 

     У зверненні має бути зазначено:

     - прізвище, ім’я, по батькові,

     - місце проживання громадянина,

     - викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,

     - звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

     Орган який отримав звернення, зобов'язаний об'єктивно і вчасно розглянути його, перевіряти викладені в ньому факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати його виконання, а також повідомляти громадян про наслідки розгляду заяви (клопотань).

     Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

     Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

     Особи, винні у порушенні законодавства про звернення громадян несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. Крім цього, особу, яка прийняла неправомірне рішення щодо звернення громадянина, можна притягнути й до дисциплінарної відповідальності.

     За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до Бережанського бюро правової допомоги за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 6. Тел.: (03548) 2 39 99.

 

Бережанське бюро правової допомоги

БЕРЕЖАНСЬКА ДПІ ГУ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БЕРЕЖАНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА

Захисникам

Адреса і контакти

kg


  Адреса: вул. Банкова, 3, м. Бережани,
Тернопільська область, 47501

Телефон: (03548) 2-14-46

  Факс: (03548) 2-14-37

E-mail: 04058491@mail.gov.ua


Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА