Sl

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 вул.Банкова 3, м. Бережани, Тернопільська область, 47501,  04058491@mail.gov.ua

БЮДЖЕТ 2019 РІК

Бережанська міська рада

Тернопільської області

VІI скликання

ХІV сесія

(VІІІ засідання)

 РІШЕННЯ

від 20 грудня 2018 року                                                               № 1171

Про міський бюджет на 2019 рік

Розглянувши пропозиції постійної комісії Бережанської міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, відповідно до рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 11 грудня 2018 року № 747 «Про затвердження проекту міського бюджету на 2019 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Бережанська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.     Визначити на 2019 рік:

-      доходи міського бюджету у сумі 93926300,0 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 90599900,0 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 3326400,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку 2200000,0 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

-      видатки міського бюджету у сумі 93926300,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 90599900,0 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 3326400,0 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення;

-      оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі150000,0 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

-      резервний фонд міського бюджету у розмірі 100000,0 гривень, що становить 0,11 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2.     Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.     Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

4.     Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських програм у сумі 890000,0 гривень згідно з додатком № 7 до цього рішення.

5.     Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

-      60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 Бюджетного Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;

-      податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міська рада;

-      рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);

-      акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

-      13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію пального, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

-      податок на майно;

-      єдиний податок;

-                туристичний збір;

-      адміністративні штрафи та інші санкції;

-      адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення;

-      плата за надання інших адміністративних послуг;

-      адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-      адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

-      надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міська рада;

-      державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування;

-      інші надходження;

-      базова дотація;

-      освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

-      дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету;

-      субвенція з місцевого бюджету загального фонду на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

-      субвенція з місцевого бюджету загального фонду на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

6.     Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

1)    надходження бюджету розвитку міського бюджету:

-      надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

-      кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності;

-      кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

2)    25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1частини другої статті 29 Бюджетного Кодексу);

3)    власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського бюджету;

4)    у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7.     Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

-      оплату праці працівників бюджетних установ;

-                нарахування на заробітну плату;

-                придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-        забезпечення продуктами харчування;

-                оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-                обслуговування місцевого боргу;

-                поточні трансферти населенню;

-                поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.     У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених та додатково наданих трансфертів здійснюється з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства міським головою за погодженням з головою постійної комісії ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва з подальшим затвердженням внесених змін на сесії міської ради.

9.      Надати право фінансовому управлінню Бережанської міської ради:

1)    в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;

2)    отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;

3)    у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

10.   Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1)    затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2)    здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)    забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-      здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

-      оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)    взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5)    забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ;

6)    забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11.   Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.

12.   Додатки 1,3,5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13.   Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному сайті Бережанської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

14.   Контроль за виконанням рішення покласти першого заступника міського голови та голову постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва.

Міський голова                                                         МУЗИЧКА В.Я.

Пояснювальна записка до бюджету на  2019 рік

додаток 1

додаток 3

додаток 5

додаток 6

додаток 7

Бережанське бюро правової допомоги

БЕРЕЖАНСЬКА ДПІ ГУ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БЕРЕЖАНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА

Захисникам

Адреса і контакти

kg


  Адреса: вул. Банкова, 3, м. Бережани,
Тернопільська область, 47501

Телефон: (03548) 2-14-46

  Факс: (03548) 2-14-37

E-mail: 04058491@mail.gov.ua


Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА